Välkommen till Gula Skolan

Kulturhuset Gula Skolan i Oxie Kyrkby är öppen för en mångsidig kulturell verksamhet i den bygd, som idag utgör stadsdelen Oxie i storstaden Malmö. 

På Oxie Kulturhusförening finner du verksamheter av olika slag.

Oxie Kulturhusförening

Kulturföreningen i Oxie

Ledig lokal på ovanvåningen att hyra!

Vävpolarna

Priffegänget

Oxie Canastaklubb

Fribergs Loppis

Välkommen till Gula Skolan. Vår programverksamhet har legat nere under pandemin. 


Nu öppnar vi upp för uthyrning av våra lokaler igen.

Facebook

Hyra lokal på Gula skolan?

Kontakta Jan Cronquist

på tel. 0705-55 83 00